Hoogbegaafdheid

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Hij of zij schept plezier in creëren.”

Soms kom je er, net als ik, pas als volwassene achter dat je hoogbegaafd bent of krijg je hier vermoedens van. Als ouder kun je bijvoorbeeld dingen herkennen in de ontwikkeling van je eigen kinderen en gaan nadenken over je eigen jeugd en schoolcarrière. Dit is niet altijd makkelijk, er kan een gevoel van gemiste kansen ontstaan of verdriet over de twijfel en onzekerheid die er vaak geweest is. Maar je kunt er als volwassene ook achter komen dat je mogelijk hoogbegaafd bent omdat je het lastig vindt om op je werk met je werkgever om te gaan (autoriteitsgevoelig) en hierdoor steeds van baan wisselt of je anders blijft voelen dan je collega’s of mensen in je omgeving.

Lang niet alle hoogbegaafde volwassenen hebben een HBO of universitaire studie afgerond en werken wellicht onder hun niveau. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich anders en niet begrepen voelen door collega’s of als lastig worden ervaren omdat ze vaak kritische vragen stellen of ideeën hebben voor verbeteringen.

Aangezien maar 2 á 3 procent van de mensen hoogbegaafd is, is het niet altijd makkelijk om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten. Door het gevoel van anders zijn kan er een verkeerd of onzeker zelfbeeld ontstaan. Het kan dan prettig zijn om met iemand te praten die bekend is met hoogbegaafdheid.