Praktijkvoorwaarden

 • Een consult duurt gemiddeld:
  1 tot 1,5 uur voor NLP
  2 tot 2,5 uur voor Coach4All
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren (telefonisch of via e-mail) afgemeld te worden. Bij niet-tijdige afmelding zullen wij de ingeplande consult tijd met een minimum van 1 uur in rekening brengen.
 • Na het consult ontvangt u de factuur per e-mail. (contant is niet mogelijk)
 • Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor uw rekening zijn.
 • Een eerste afspraak is inculsief het ondertekenen van de behandelovereenkomst (Dit is een eis vanuit de beroepsvereniging.) De behandelovereenkomst vindt u op mijn site, krijgt u toegestuurd per e-mail of ontvangt u voorafgaand aan het consult.
 • Bij kinderen dient de behandelovereenkomst door de ouders/verzorgers ondertekend te worden.
 • Judith Ribbers-Rooks is lid van de beroepsvereniging CAT en daarmee gehouden aan de praktijkcode en ethische code.
 • U kunt geen geldelijke aanspraak maken bij verlies, diefstal of beschadigingen van kledingstukken of andere persoonlijke eigendommen.